Auto reciklažo

Skladiščna tehnika za rabljena vozila in nadomestne dele


Ekološka predelava – gospodarno skladiščenje

Enotne evropske smernice za predelavo in pripravo rabljenih vozil in nadomestnih delov predpisujejo varno in okolju prijazno skladiščenje vaših proizvodov.

Optimalno skladiščenje za obratovanje vaše dejavnosti mora ustrezati tem smernicam. Če se predpisanim usmeritvam ne sledi, je posledica kazen, v resnih primerih tudi odvzem licence. En razlog več, da se poišče pravega ponudnika skladiščne opreme.

Kot eden izmed največjih evropskih proizvajalcev smo dobro seznanjeni z veljavnimi predpisi. Posebno poznani so naši konzolni regali: robustni, enormno nosilni, vzdržljivi in optimalno prilagodljivi za vaše specifične potrebe skladiščenja.

Kontaktirajte nas! Radi vam bomo predstavili že realizirane uporabne primere iz vaše stroke in vam pripravili brezplačno ponudbo.


Njihove prednosti:

Posebne rešitve za rabljena vozila in nadomestne dele

Skladiščna tehnika prilagojena evropskim smernicam za okolju ustrezno uporabo in predelavo rabljenih vozil

Kompaktno skladiščenje na majhnem prostoru

Direkten dostop do vsakega skladiščenega vozila in nadomestnega dela

Hitra prilagoditev skladiščnega sistema na spremenjene zahteve

Upoštevanje vetrnih obremenitev pri zunanjem skladiščenju

Konzolni regali  
Konzolni regali  

Več površine – vaš dobiček: prihranek 67%

Preje:
Možnost skladiščenja za 18 osebnih vozil. Potrebna površina pri klasičnem skladiščenju za 18 vozil znaša cca. 146 qm. Nemogoč je direkten dostop in komplicirano razvrščanje vozil.

Kasneje:
Možnost skladiščenja za 18 osebnih vozil. Zaradi skladiščenja v robustnih konzolnih regalih, potrebuje enako število rabljenih vozil samo 48 qm površine. Komplicirano razvrščanje sedaj odpade.

Konzolni regali

Prihranek pri prostoru zaradi skladiščenja v robustnih konzolnih regalih

 
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali  
Konzolni regali