Pretočni - Regal z vrivanjem

Pretočni - Regal z vrivanjem


visoka izkoriščenost prostora

optimalno polnjenje

neodvisno polnjenje in praznjenje: spredaj polnjenje,
zadaj praznjenje

Blago se premika z lastno težo k položaju za odvzem

Idealen regal za komisioniranjePretočni regal je eden od najbolj kompaktnih načinov skladiščenja in komisioniranja po principu prvi noter - prvi ven

Pretočni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali  

Potisni regali


Sistemi potisnih regalov z vozičkom in sistemi potisnih regalov s kotalno progo


LIFO način (zadnji noter - prvi ven)

Optimalna izkoriščenost prostora

Sortirano skladiščenje

Skladiščenje do maksimalno štiri palete v globino


Potisni regali nudijo najboljšo izkoriščenost prostora pri LIFO metodi skladiščenja (prvo-noter-zadnje-ven). Idealni so za uporabo v primeru skladiščenja enakih izdelkov, kjer je zelo malo različnih artikel številk ali številk serij.

Sistemi z vozičkom

Pri potisnih regalih s sistemom vozička se palete pri odlaganju nakladajo na eni strani regala druga za drugo na sistem tirnic v kanal; pri odvzemu se palete vzamejo iz kanala na istem mestu: odložiti je možno do 6 palet v globino

Prednost sistema potisnih regalov z vozičkom v primerjavi s konvencionalnimi vrtljivimi kotalnimi progami: pri postopku odlaganja se najvišji naloženi voziček potisne nazaj z naslednjo paleto, ki jo je potrebno odložiti. Ta paleta se potem odloži na naslednji prosti voziček. Na tak način se preprečuje tudi direkten stik z blagom.

Pretočni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali  
Sistemi s kotalno progo

Pri potisnih regalih s sistemom kotalne proge je prednost v količini blaga, ki ga je možno odložiti v višino: do 10 palet eno za drugo. Višina konstrukcije je v primerjavi s potisnimi regali s sistemi vozička manjša. Pomanjkljivost tega sistema so tudi velike potisne sile, ki so potrebna za premikanje palet. Tovrstno skladiščenje ni primerno za občutljivo blago.

Paletni regali  
Pretočni regali  
Pretočni regali