Konzolni regali na premičnih vozičkih

Konzolni regali  

Premični regali za lažje blago

Skoraj 100% večja skladiščna kapaciteta

Brez hodnikov med regali

Hitro, nizka raven hrupa, maksimalna izraba prostora

Besonders wirtschaftlich


Konzolni regali na premičnih vozičkih omogočajo najvišjo možno izrabo prostora vašega skladišča. Regali se montirajo na vozičke. Ti se premikajo narazen ročno ali s pritiskom na gumb. Odpre se ustrezen hodnik. Vozički ležijo in potekajo na tekalnih tirnicah, ki so vnaprej vgrajena v tla. Naknadna vgradnja vodil in vozičkov v za vaše konzolne regale je mogoča. Skladišče na premičnih vozičkih se izdeluje z varnostnimi elementi po smernicah ZH 1/428.

Konzolni regali

Kulise za teater in opero v konzolnem skladišču na premičnih vozičkih. Premični vozički so dolgi 45 m, skladiščna globina 1.850 mm

 
Konzolni regali

Les in gradbeni elementi v premičnih regalih

 
Konzolni regali

Daljinsko krmiljeni premični vozički, 6,8 m visoki, 10 nivojev - za skladiščenje PVC in AL profilov

 
Konzolni regali

Montaža premičnih vozičkov

 
Konzolni regali

Samo en odprt hodnik

 
Konzolni regali

Vodilne in tekalne tirnice za premične vozičke