Skoči na glavno vsebino

Panožne rešitve OHRA Za panogo specifični skladiščni sistemi za vaše izdelke

Posvetovanje

Strojegradnja / predelovalna kovinska industrija

Skladišcenje kovin in težkih kovinskih proizvodov postavlja posebne zahteve v procesu. Zagotovljeni in medsebojno usklajeni morajo biti selektiven dostop do blaga razlicnih dimenzij, optimalen pretok materiala, kot tudi hitro komisioniranje posameznih narocil. V nasprotju s klasicnimi regali iz hladno valjane plocevine se je izkazalo, da ima OHRA iz toplovaljanih kovinskih profilov varnejše in trajnejše rešitve skladišcenja v kovinski panogi.

Uporabite na primer dvižne naprave za ozke regalne hodnike. Z ustreznim vilicarjem lahko izkoristek skladišca povecate do 30%.

Posvetovanje


Konzolni regali

Optimalen skladišcni sistem za proizvodne obrate ter skladišca za surovine ter odpremna skladišca. Prilagodljive, po višini nastavljive konzole se ob udarcu umaknejo navzgor in na stran. Ta sistem vaše blago šciti pred poškodbami. Vse konzolne regale izdelujemo po narocilu in glede na skladišceno blago, jih dostavimo in po želji tudi namestimo. Konzolni regali OHRA so individualno načrtovani in izdelani za vse vrste dolgih tovorov na področju obdelave jekel. Idealno tudi za skladiščenje težkih orodij ali jeklenih tuljav


Paletni regali

Zlasti v industriji obdelave jekla morajo sistemi skladišcenja ustrezati razlicnim zahtevam ter izpolnjevati visoke kriterije varnosti v obratih. Hkrati morajo biti tudi prilagodljivi, da ustrezajo spremenljivi izrabi proizvodnih kapacitet. Pri težkih bremenih, npr. plocevinastih paketih, valjanem jeklu z razlicnimi težami in premeri ali pri skladišcenju težkih orodij, so sistemi regalov OHRA v praksi dokazano kompaktni in zanesljivi. Sem spadajo zlasti robustni jekleni paletni regali, ki so kos visokim obremenitvam.

 • Visoka nosilnost z velikimi širinami predelkov
 • Individualno in prilagojeno nacrtovanje in izdelava
 • Kompaktno, varno skladišcenje ter preprosto in hitro rokovanje
 • Visoka zmogljivost skladišcenja na majhnih površinah  

Premicne konstrukcije z regali

Konvencionalne konstrukcije z regali so namešcene na premicne vozicke, ki se na kolešckih zložijo skupaj. Za namestitev v skladišce in odstranjevanje blaga iz njega se odpre želeni prehod s pomocjo elektronsko vodenega pogona.

 • Visoka gospodarnost in zmogljivost skladišcenja zaradi izjemne izrabe prostora
 • Kompaktno skladišcenje na majhni površini
 • Hkratno varovanje dragocenega blago pred tatvinami in škodljivimi vplivi okolja
 • Gladko delujoc tirnicni sistem s kolešcki za miren tek z dolgo življenjsko dobo

Sistemi samodejnega skladišcenja

Z uporabo modernih transportnih sredstev, ki so bila razvita posebej za potrebe skladišcenja, je prišlo na tem podrocju do velikih sprememb. Racunalniško podprta delna in popolna avtomatizacija omogocata delo v vhodnih in odpremnih skladišcih na vecjih višinah. Upravljanje poteka z vilicarji ali drugimi napravami za delo na regalih, ki so seveda opremljene z izdatno varnostno tehniko. Ucinkovitost se izboljša s krajšim casom, porabljenim za prenos materiala pri hkratnem prihranku prostora.

 • Krajši cas, porabljen za prenos materiala
 • Preprosta nadgradnja iz rocnega krmiljenja v popolnoma avtomatizirano
 • Modulski priklop na strankino programsko opremo ERP
 • Upravljanje z vec prehodi prek upravljalnega sistema regalov s tehniko znacilne krivulje
 • Posledicno znižanje stroškov naložbe

Reference za strojegradnjo/predelavo kovin

Thermowave
Tekla
Rosa Catene

Seuner Fabricados

Špansko podjetje Seuner Fabricados, ki je del skupine CMZ Machinery Group, je za skladiščenje delov svojih stružnic namestilo nove regalne sisteme podjetja OHRA. Namen tega sistema je bil zagotoviti visoke skladiščne zmogljivosti za sestavne dele različnih velikosti, ki bi jih bilo mogoče skladiščiti na nakladalnih ploščah, zasnovanih posebej za ta sistem in zgrajenih iz regalov višine 8,58 metra.

K zgodbi o uspehu

Thermowave

Thermowave

Optimalno skladiščenje polizdelkov

K zgodbi o uspehu

Tekla

Tekla

Nove regalne hale za pripravo blaga

K zgodbi o uspehu

Rosa Catene

Rosa Catene

Več zmogljivosti pri novi gradnji skladišča

K zgodbi o uspehu