Skoči na glavno vsebino

Panožne rešitve OHRA Za panogo specifični skladiščni sistemi za vaše izdelke

Posvetovanje

Trgovine s kovinami

Skladišcenje kovin in težkih kovinskih proizvodov postavlja posebne zahteve v procesu. Zagotovljeni in medsebojno usklajeni morajo biti selektiven dostop do blaga razlicnih dimenzij, optimalen pretok materiala, kot tudi hitro komisioniranje posameznih narocil. V nasprotju s klasicnimi regali iz hladno valjane plocevine se je izkazalo, da ima OHRA iz toplovaljanih kovinskih profilov varnejše in trajnejše rešitve skladišcenja v kovinski panogi.

Prav v primeru, ko postane težko in nerodno, držijo robustni konzolni in paletni regali svojo obljubo. Brez problema se izpolni zahteva po visoki nosilnosti in kvaliteti. Vaši proizvodi se skladišcijo varno, hitro dostopno in lepo sortirano - in to na majhnem prostoru.

Posvetovanje


Konzolni regali

Idealen sistem za shranjevanje železa, plocevine in težkih kovinskih izdelkov. Fleksibilne in po višini nastavljive konzole se v primeru udarca umaknejo navzgor ali pa na stran. Naveden sistem bo varoval Vaše blago pred poškodbami. Vsi konzolni regali se glede na specificne potrebe kupca in skladišcnega blaga izdelajo, dobavijo in po želji tudi zmontirajo. OHRA konzolne regale je možno namestiti v notranjem kot tudi v zunanjem prostoru.

Vaše prednosti:

 • Varen sistem z regali za težja bremena
 • Nosilni stebri obojestransko štancani v rastru 100:100 mmRegalständer beidseitig im Raster 100:100 mm gestanzt
 • Vroce pocinkano za skladišcenje na prostem
 • Vselej možna tudi razširitev skladišcnega prostora
 • Širok program opreme za individualno urejevanje

Regalne hale

OHRA regalne hale odlicno združujejo potrebno funkcionalnost zgradbe z nalogo konvencionalnega postrojenja regala. Okvirji /nosilni stebri regala opravljajo funkcijo nosilnih elementov za streho in steno. Samostojne konstrukcije zgradb so zato odvec. Individualne možnosti izvedb omogocajo prilagoditev skladišcnim potrebam. Nacrtovanje, konstrukcija, proizvodnja, dostava in montaža vse do vložitve prošnje, vse iz prve roke.

 • Individualni tipi hal
 • Optimalno korišcenje skladišcne površine
 • Odprta in zaprta konstrukcija
 • Razlicne konstrukcije streh
 • Cenejši od konvencionalnih hal z dodatnimi regalnimi sistemi 

Avtomatizirani skladišcni sistemi

Optimiranje skladišca z delnim ali popolnim avtomatiziranjem postopkov skladišcenja. Po principu avtomatiziranega skladišcenja „blago k cloveku“ se poveca storilnost pri vecjih narocilih. Glede na potrebo lahko odvzamemo enega ali vec paketov razlicnih formatov plocevine ali rol z okroglim materialom in mu sledimo vse do prevzemnega mesta. Postopek izvedemo s pomocjo žerjava ali z napravami za pretovarjanje materiala iz skladišcnih regalov.

 • Najvecja možna mera pretovarjanja po narocilih
 • Rocno upravljanje je mogoce vselej razširiti v avtomatsko upravljanje
 • Modulni nacin povezave s kupci ERP programske opreme
 • Upravljanje vec poti z eno napravo za pretovarjanje materiala iz skladišcnih regalov s pomocjo tehnike zavoja
 • S tem se zmanjšajo tudi stroški investicije.

Reference za trgovino s kovinami

Notz Metall AG
Investa
Acerinox Deutschland GmbH

thyssenkrupp Materials

Skladišče podjetja thyssenkrupp Materials Hungary v Budimpešti je sodobno opremljeno s konzolnimi regali in regali s poševnimi konzolami OHRA. Zahvaljujoč visoki stabilnosti in nosilnosti regalnih sistemov, izdelanih iz toplo valjanih, polnostenskih jeklenih profilov, je lahko podjetje občutno povečalo svoje skladiščne zmogljivosti.

K zgodbi o uspehu

Notz Metall AG

Notz Metall AG

Multifunkcionalno in prostorsko varčno notranje skladišče

K zgodbi o uspehu

Investa

Investa

Konzolni regali se prilagajajo spreminjajočim se potrebam

K zgodbi o uspehu

Acerinox Deutschland GmbH

Acerinox Deutschland GmbH

Hitrejši dostop in povečana zmogljivost komisioniranja

K zgodbi o uspehu