Skoči na glavno vsebino

DEG Koblenz

Galerija

Odprti regali za skladiščenje lesa

Kot vodilni evropski trgovec s kritino, zagotavlja dobavo zadrugo „vse za streho“ in več za vaše stranke. Vsi ponujeni proizvodi so v najboljši in zanesljivi kakovosti, pripravljeni za nove in adaptirane strehe.

Z naraščajočim številom proizvodov in povečevanjem naročil, je bilo nujno potrebno povečati razpoložljive skladiščne kapacitete. Na lokaciji Koblenz naj bi se zato izkoristil prostor za skladiščenje lesa.

Predpogoj je bil pokrito skladišče z zaščito pred dežjem in istočasna možnost prezračevanja skladiščenega lesa. Možen naj bi bil direkten dostop do lesa različnih dimenzij in kvalitet..

Že v fazi načrtovanja je bilo ugotovljeno, da je bila za to investicijo najgospodarnejša rešitev odprta regalna hala s konzolnimi regali kot nosilna konstrukcija. Tako je OHRA izdelala, dobavila in montirala vsega skupaj več kot 205 ton železa za regale, strešno in stensko konstrukcijo.

Dvostranski konzolni regali so na višji strani visoki 8.600 mm in nudijo 6 skladiščnih nivojev na vsaki strani regala. Pri nosilnosti 800 kg po konzoli se tako lahko npr. v eno regalno vrsto s 33 stebri, na eno polico namesti 26,4 tone materiala. Zahtevana skupna površina za novo skladišče lesa znaša 3.100 m2. Višina slemena je 9.750 mm. Treba je upoštevati, da je bilo za strešno konstrukcijo izbrana kombinacija iz železa in lesenih lepljencev. Razponi znašajo ca. 21.000 mm. S to lastno udeležbo je kupec pri končni izdelavi privarčeval denar.

Seveda se je celotna kovinska konstrukcija zaščitila po želji kupca in sicer v hišni barvi RAL 3000. Zaradi največje izpostavljenost v močnih nalivih in da se prepreči eventuelno rjavenje so se pete konzolnih regalov dobavile v vroče cinkani izvedbi. V končni fazi so se stranske in zadnja stena skladišča izvedle z perforirano trapezno pločevino. Zaradi posebno porazdeljenih lukenj, je pločevina po eni strani odporna proti nalivu in vetru, po drugi strani pa prepustna za svetlobo in vlago.