Skoči na glavno vsebino

Desbox

Galerija

REGALNI SISTEMI OHRA ZA SKLADIŠČENJE VOZIL NA 5 NIVOJIH

OHRA proizvaja regalne sisteme za skladiščenje vozil predvsem s 3 ali 4 skladiščnimi nivoji, pred kratkim pa je bil v Španiji vgrajen prvi regalni sistem s 5 skladiščnimi nivoji.

Razvoj pri predelavi in reciklaži izrabljenih vozil je v zadnjih letih vedno naprednejši. Nov korak pri tem predstavlja obravnava vsakega vozila v postopku recikliranja kot individualen in edinstven element. V skladišču se ne išče več modela vozila s približnim letom izdelave – išče se določeno vozilo, za katerega se ve, da je v skladišču in da točno ustreza zahtevam notranje in zunanje stranke.

Danes se vsako vozilo nahaja na mestu, ki ga je možno natančno določiti in je hitro in enostavno dostopno. Z regalnimi sistemi in s strani predelovalca izdelanim zapisnikom je možno optimalno izvajanje postopka predelave. Tako imate vedno na voljo informacije, s katerimi lahko najbolje izpolnite želje strank.

Potrebni del najdete z istimi izbirnimi kriteriji kot pri nakupu novega vozila ali nadomestnega dela v avtohiši. Danes je možno strankam v odobrenih obratih za recikliranje ponuditi dele, ki so na zalogi in ki zahtevam strank najbolje ustrezajo. Še vedno zelo pogosto dejstvo, da primeren del zaradi drugih vozil v skladišču ni dostopen in se zato mora stranka tako zadovoljiti z nekim drugim delom, ki je trenutno v dosegu roko, je stvar preteklosti.

V mnogih državah so že pred leti začeli uporabljati regalne sisteme za vozila, ki jih proizvajajo specializirani proizvodni obrati in ki izpolnjujejo obsežne norme. Na zakonsko predpisani tipski tablici, ki jo proizvajalec namesti na regal, so zabeležene tehnične lastnosti naprave in podatki o proizvajalcu. Ti podatki so raznoraznim inšpekcijam s strani pristojnih organov ali zavarovalnih družb vedno vidni. Slednji imajo prav tako dostop do dokumentacije, v kateri je potrjena izpolnitev predpisov in je bila obratu za recikliranje izročena s strani proizvajalca. Ravno pri skladiščenju na prostem se pogosto uporabljajo regali, ki statično sploh niso dokazljivi, saj so vetrovna ali potresna območja pri načrtovanju zanemarjena.

Po zaslugi opreme z regalnimi sistemi se lahko vozila optimalno skladiščijo in označujejo, dostop do vseh vozil pa je ob uporabi enostavne registracijske metode vedno možen. Zraven tega pa je možno zmanjšati ponavljajoče se procese za stroškovno intenzivna prerazporejanja za omogočitev dostopa do skladiščenih vozil. To se opazi tudi pri fiksnih stroških, ki predstavljajo velik delež pri učinkovitosti in konkurenčnosti obrata za recikliranje.

V nekaterih obratih za recikliranje se danes seveda še vedno jemlje v zakup, da so pri številu ali popolnosti delov, ki so tovarno dosegli v popolnem stanju, potrebni odbitki. S časom utrpijo uskladiščena vozila poškodbe ali se izgubijo deli, tako da uporaba ni več možna. Pločevinasti deli ali zunanji kosi opreme postanejo zaradi udarcev ali stiskov pogosto neuporabni.

Pri uporabi regalnega sistema se za vsako vozilo ob vstopu v obrat za recikliranje določi neko določeno mesto, na katerem vozilo trajno ostane. Vsi elementi ostanejo tako popolnoma ohranjeni. Če so v banki podatkov na voljo vrata modela »A«, ste lahko prepričani, da bodo takrat, ko se bodo ta potrebovala, v brezhibnem stanju. Okolje nam bo hvaležno, in zakonsko predpisana kvota za recikliranje in predelavo izrabljenih vozil je lahko izpolnjena. Zraven tega pa bodo tudi gospodarski učinki za podjetje skrajno pozitivni. Prenašati ni treba več nobenih izgub zaradi poškodb ali izgubljenih delov.

Regalni sistemi zadnje generacije podjetja OHRA, ki se vgrajujejo, so po želji stranke opremljeni z gibljivimi konzolami ali previsnimi nosilci, tako da morebitni udarci, ki so prej povzročili težke poškodbe na konstrukciji ali vozilih, danes ostanejo brez posledic. Robustna zgradba iz toplo valjanih kovinskih profilov in za na prostem v vroče cinkani izvedbi zagotavlja obstojnost.

Ti regali ustrezajo veljavnim evropskim standardom in so vedno statično dokazljivi.

V povezavi s preprečevanjem tveganj pri delu ni mišljena še vedno razširjena praksa zlaganja vozila enega na drugega, zaradi česar je med drugim povečana nevarnost padca. To tveganje se lahko s postavitvijo regalnih sistemov prepreči. Do pet vozil (v nekaterih primerih več) se lahko skladišči na površini v velikosti enega samega vozila.

Strnjeno – postavitev statično preverljivih regalnih sistemov omogoča obratom za recikliranje več reda, čistoče, varnosti in učinkovitosti. To opazijo tudi stranke, oblasti, zavarovalne družbe itd., kar ima spet pozitivne učinke na medsebojne odnose.