Skoči na glavno vsebino

 Kraft Baustoffe

Galerija

Kraft Baustoffe GmbH je največji trgovec z gradbenim materialom v južni Nemčiji. Na skupno 40.000 m2 skladiščne površine skladiščijo material vseh znanih blagovnih znamk, pripravljenega za odpremo ali prevzem. Po obsežnih novih in rekonstrukcijskih ukrepih v letu 2008, se Kraft Gruppe danes predstavlja kot eden najmodernejših lokalnih trgovcev z gradbenim materialom v Nemčiji. Ti ukrepi so bili nujno potrebni zaradi naraščajočih prodajnih lokacij in razširjanja prodajnega asortimana.

V sodelovanju z načrtovalci firme Kraft Gruppe je OHRA izdelala celoten koncept skladiščenja, na koncu tudi izdelala in montirala. Odvisno od skladiščenih proizvodov, pogostnosti pretovarjanja in trgovanja so prišli v uporabo različni sistemi skladiščenja.

Tako so se npr. za zunanji prostor dobavili konzolni regali, zaščiteni z vročim cinkanjem. V regalih so našli svoj prostor vsi proizvodi kot npr. KG cevi, betonske plošče ali lesene deske. Konzolni regali so deloma pokriti in opremljeni z nosilnimi kovinskimi rešetkami. V tem primeru je bila tudi posebna zahteva po bočni poševno padajoči strešni konstrukciji zaradi poteka zemljišča.

Gradbeni material na paletah se skladišči v robustnih OHRA paletnih regalih na prostem, kot tudi v notranjih prostorih. V posameznem regalnem polju z svetlo dolžino 2.900 mm, sa lahko vskladiščijo tudi palete z čez rob štrlečim materialom. Na čelni strani paletnega regala se je dodala sprejemna postaja za enostavno in učinkovito komisioniranje. Nadalje so se lahko v paletne regale zaradi velike nosilnosti nosilnih okvirjev vgradili posamezni zabojniki.

Med paletnimi regali je OHRA postavila tudi skladiščni podest z vgrajenimi paletnimi regali. Podest je dolg 22.500 mm in visok 4.500 mm. Razponi med podpornimi stebri znašajo 5.600 mm. Medtem, ko se pod podestom skladiščijo prosto ležeči paketi, bi se zgornji del podesta lahko opremil z dodatnimi paletnimi regali.

Za hitro vrteče blago na europaletah je OHRA postavila modern in robusten pretočni regal. Glede na 10 m visok prostor, se je lahko izdelalo 5 nivojev, dolžina pretočnih jaškov je 7.650 mm. V sredini regalnega bloka se je predvidel komisionirni tunel. Paletirano blago se iz ene strani vstavlja v regal in po nagnjeni kotalni progi potuje do izstopne strani. S tem je ustvarjen „Fi-Fo“ (First in – First out) skladiščni sistem.

Med različnimi regalnimi sistemi so se uredile vozne poti, kjer se lahko udobno raztovarjajo ali utovarjajo največji kamioni. Učinkovit sistem vodenja, pa skrbi za nemoten potek transporta.

V firmi Kraft Gruppe je bilo na splošno zgrajeno moderno in gospodarno skladišče gradbenega materiala, katerega se je lahko realiziralo samo na podlagi zgodnjega sodelovanja med projektanti in firmo OHRA.