Skoči na glavno vsebino

KWS

Galerija

Vrhunska klima za seme

Specialist za seme KWS veliko vlaga v izgradnjo in posodobitev proizvodnje semen za sladkorno peso v Einbecku. Na podlagi teh ukrepov je bilo ustvarjeno tudi novo skladišče, v katerem je seme skladiščeno v klimatiziranih razmerah. V ta namen je seme povsem samodejno polnjeno v posebne skladiščne enote in uskladiščeno z regalno upravljalno napravo. Podjetje OHRA zagotavlja natančno na te skladiščne vsebnike prilagojen regalni sistem ter jekleni gradbeni oder, na katerega je nameščen sistem za nakladanje in razkladanje vsebnikov.

Ohišje zagotavlja stalno klimo

Za zagotavljanje stalnih, določenih okoljskih razmer za seme celoten regalni sistem obdaja ohišje. Posebne skladiščne enote pri tem s klimatizacijo skladišča zagotavljajo, da je mogoče parametre, kot je temperatura ali vlažnost zraka, nastaviti preprosto in zanesljivo. Celoten postopek polnjenja ali prenašanja vsebnikov je pri tem povsem samodejen.

Enota regala, odra in regalne upravljalne naprave

Za to skladišče je podjetje OHRA zagotovilo in namestilo 27,3 metra dolg paletni regal, mesta za pribl. od 100 do 600 kilogramov težkih skladiščnih vsebnikov. Neposredno je s tem regalom povezan jekleni oder, ki ga je prav tako dobavilo podjetje OHRA. Nanj je nameščen prekucnik, prek katerega so s transportnega traku ali vsebnikov transportirana semena napolnjena v spodaj nameščene skladiščne vsebnike. Potem so vsebniki prek regalne upravljalne naprave podjetja Köttgen, ki podobno kot podjetje OHRA spada v skupino Hölscher, prevzeti in uskladiščeni. Konzole in vodila za regalno upravljalno napravo so v ta namen speljani po celotni dolžini obrata. Tako regal in oder tvorita enoto. S tem je zagotovljen brezhiben transport vsebnikov od prekucnika do regalnega mesta.

Nov regalni sistem zagotavlja pomemben prispevek k povečanju zmogljivosti proizvodnih obratov podjetja KWS. S tem je zagotovljeno, da bo tudi v prihodnosti visoko povpraševanje strank mogoče izpolniti s pričakovano kakovostjo semen.

O KWS:

KWS je eno od vodilnih podjetij za gojenje rastlin na svetu. Več kot 5700 sodelavcev v 70 državah je v poslovnem letu 2019/2020 ustvarilo promet v višini 1,3 milijarde evrov. Že več kot 160 let je KWS kot družinsko podjetje vodeno samostojno in neodvisno. Glavni poudarki so na gojenju rastlin in proizvodnji ter prodaji semen koruze, sladkorne pese, žita, oljne repice, sončnic in zelenjave. Podjetje KWS uporablja najsodobnejše metode gojenja rastlin, da bi povečali pridelek kmetov in odpornost rastlin proti boleznim, škodljivcem in abiotskemu stresu.