Skoči na glavno vsebino

Vehmeyer

Galerija

pallet racking galvanized
pallet racking for high loads
cantilever racking with 10 storage levels
cantilever racking
cantilever racking
cantilever racking galvanized, pallet racking system
pallet racking galvanized

Učinkoviti logistični procesi in boljša preglednost

Vehmeyer, eden največjih trgovcev z gradbenim materialom v Emslandu, je svoje skladiščne zmogljivosti občutno razširil z novo, 5800 kvadratnih metrov veliko skladiščno halo. V zelo kratkem roku je podjetje OHRA dobavilo in namestilo več kot 25, delno pa celo več kot 42 metrov dolg in več kot 7 metrov visok konzolni ter paletni regal. Tako je zdaj mogoče precej preglednejše skladiščenje različnega gradbenega materiala. Stranke blago prejmejo hitreje, logistični procesi so poenostavljeni, razpoložljivost skladiščnega prostora pa se je povečala.

Pred izgradnjo leta 2018 urejene skladiščne hale je skladiščenje blaga – gradbenega materiala za visoke gradnje in surovin, lesenih izdelkov, gradbenega materiala za nizke gradnje ter ureditev okolice in vrtov, ploščic in elementov za notranje konstrukcije ter drobnega gradbenega materiala in pripomočkov – potekalo v obstoječih objektih največ tri do štiri nivoje visoko. S tem je bila učinkovitost logističnih procesov močno omejena, stranke pa so dolgo iskale želeno blago. Zato so se pri podjetju Vehmeyer odločili, da bodo vse blago združili v novem centralnem skladišču. Pogoj za to je bil regalni sistem, s katerim je bilo mogoče uresničiti čim večje skladiščne zmogljivosti na razpoložljivi površini. 

Tako so se pri podjetju Vehmeyer odločili za rešitev OHRA. Podjetje izdeluje zelo robustne konzolne regale in paletne regale iz toplo valjanih jeklenih profilov. Ti zagotavljajo visoko nosilnost ob hkratni vitki gradnji – tako ponujajo zelo dober izkoristek prostora. Poleg tega proizvodnja v podjetju OHRA omogoča potrebne zmogljivosti, da lahko tako obsežen projekt izvede v zelo kratkem času. 

Skupaj je podjetje OHRA dobavilo več kot 25 konzolnih regalov in paletnih regalov za postavitev v notranjosti in na prostem. Vsak regal je pri tem individualno prilagojen mestu postavitve in skladiščenemu blagu. Tako širine razdelkov pri paletnih regalih na primer znašajo od 2400 do 4500 milimetrov, nosilnost predelka pa od 3 do 5,5 tone. Nosilnost regalne konstrukcije OHRA s šestimi skladiščnimi ravnmi pri paletnih regalih omogoča dober izkoristek višine hale. Enako velja za konzolne regale: ponujajo nosilnost do 6750 kilogramov po strani stebra. Tako je mogoče – odvisno od blaga – realizirati do devet skladiščnih ravni. Prosto vpete konzole z nosilnostjo 750 kilogramov pri tem omogočajo preprosto prilagoditev stalno spreminjajoči se ponudbi blaga. 

Regalni sistem pri tem zagotavlja potrebne kapacitete za nadaljnjo širitev in je pomemben dejavnik v strategiji rasti podjetja Vehmeyer.

O podjetju Vehmeyer:

Začetki podjetja E.A. Vehmeyer OHG segajo v leto 1805, ko je Ernst August Vehmeyer ustanovil opekarno. Pozneje jo je dopolnila še žaga. Danes opekarna sicer ne obstaja več, vendar pa v sklopu podjetja Vehmeyer obratuje največja žaga za razrez lesa iglavcev na severozahodu Nemčije. Poleg tega je podjetje nenehno širilo trgovino z lesenimi in gradbenimi izdelki, v kraju Haselünne ponuja lastno trgovino z gradbenim materialom ter oskrbuje zasebnike in podjetja v širši okolici Emslanda. 109 zaposlenih letno ustvari več kot 40 milijonov evrov prometa.